Формулар за поставување на код за барање на Тојота

Формулар за поставување на код за барање на Тојота
Кликнете или влечете датотеки во оваа област за да испратите. Може да испратите најмногу 5 датотеки.
1) Користете ја вашата картичка од вашиот Fiat со читач на картички од вашиот лаптоп 2) Копирајте ја папката -License- на вашиот компјутер 3) Преклопете ја целата папка -License- и повлечете ја во оваа област